Poszerzenie oferty Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - Lingwistyka stosowana

26.04.2017

W naszym regionie wreszcie będzie można zdobyć szlify profesjonalnego tłumacza władającego nie jednym, a dwoma językami obcymi.

 

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu naszego lokalnego rynku pracy na usługi tłumaczeniowe oraz pośrednictwo językowe Uniwersytet Rzeszowski uruchamia od nadchodzącego roku akademickiego nowy kierunek: Lingwistyka stosowana. Tym samym nasza uczelnia znajdzie się wśród prestiżowych uczelni krajowych i zagranicznych dających młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia jako profesjonalny tłumacz ze znajomością co najmniej dwóch języków obcych. Braliśmy przy tym pod uwagę sugestie lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych mających swe siedziby w specjalnych strefach ekonomicznych wokół Rzeszowa. Zwracają oni uwagę na to, że dla znalezienia pracy przy obsłudze językowej firm znajomość tylko jednego języka obcego nie jest już wystarczająca.

W pierwszym etapie UR proponuje podjęcie studiów I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana obejmujących język angielski jako język główny oraz język niemiecki jako język towarzyszący. Na te dwa języki jest w naszym regionie aktualnie największe zapotrzebowanie u pracodawców.

Nowy kierunek powstaje jako efekt współpracy pracowników naukowych Instytutów Wydziału Filologicznego, z których większość ma za sobą wieloletnie doświadczenie w kształceniu tłumaczy w zakresie języka angielskiego czy niemieckiego, a także staże na prestiżowych uczelniach zagranicznych specjalizujących się w tym zakresie (m.in. Institut für Angewandte Wissenschaften Winterthur w Szwajcarii – Wydział Lingwistyki Stosowanej; Australian National University, School of Literature, Languages and Linguistics, Canberra; Wydział Translatoryki, Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Germersheim – Uniwersytet w Moguncji oraz Uniwersytet w Graz/ Austria, Instytut Translatologii Teoretycznej i Stosowanej). Nasi wykładowcy mają bogate doświadczenie w dziedzinie przekładu, prowadzeniu biur tłumaczeniowych czy obsłudze językowej firm. Wielu z nas ma także uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Na kierunku Lingwistyka stosowana będzie można się kształcić w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. Należy jednak podkreślić, że nie jest to tradycyjne kształcenie filologiczne uwzględniające systematykę przedmiotów jak na każdej z istniejących już na UR neofilologii, lecz chodzi o to, by wypracować pewną wartość dodaną, która płynie ze spojrzenia z perspektywy różnych filologii. Tak więc na kierunku Lingwistyka stosowana znajdą się przedmioty o profilu językoznawczym i kulturoznawczym, dotyczące komunikacji międzykulturowej, ale też związane z językiem ojczystym i kulturą ojczystą studentów bardzo przydatne w komunikowaniu się z obcokrajowcami. Duży nacisk zostanie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu tłumacza, czyli znajomość zagadnień i słownictwa prawniczego, ekonomicznego, technicznego, podstaw komunikacji w przedsiębiorstwie, zasad tworzenia wizerunku firmy. Podkreślone zostaną też różnice kulturowe w zakresie biznesowym dotyczące komunikacji w języku ojczystym  i w obszarach językowych studiowanych języków obcych.

Lingwistyka stosowana uczy wykorzystywać wiedzę oraz kompetencję lingwistyczną i międzykulturową w praktyce oraz w komunikacji językowej na różnych obszarach i w różnych zakresach. Studia na tym kierunku prowadzą do przygotowania tłumaczy pisemnych i konferencyjnych, dziennikarzy, pracowników wydawnictw oraz firm zagranicznych. Absolwenci mogą również zajmować się problemami komunikacji w mediach. Lingwistyka stosowana dostarcza ponadto wiedzy językowej koniecznej do interpretacji tekstów specjalistycznych, inspiruje też do udzielania porad językowych. Ważne jest również nabycie umiejętności tłumaczenia różnych gatunków tekstów – literackich, medialnych, naukowych i popularnonaukowych, a także użytkowych i reklamowych.

Biorąc pod uwagę położenie Uniwersytetu Rzeszowskiego w regionie na styku trzech krajów w jego misji podkreśla się rolę pomostu pomiędzy Unią Europejską a Wschodem. Realizowanie takiego zadania nie jest możliwe bez zapewnienia odpowiedniej oferty edukacyjnej dla młodzieży z naszego regionu. Znajomość języków obcych jest tu elementem niezbędnym, a szczególnie ważna w regionie staje się rola tłumaczy jako pośredników w porozumieniu i współpracy transgranicznej, zarówno w sferze kultury, nauki jak i gospodarki. Dlatego utworzenie nowego kierunku doskonale wpisuje się w strategię rozwoju UR oraz w potrzeby regionuDla wszystkich chętnych rozpoczynających w tym roku studia proponujemy praktyki tłumaczeniowe w firmach naszego regionu. Firmy te są żywo zainteresowane współpracą z UR w tym zakresie, co daje młodym ludziom nadzieję na miejsca pracy po zakończeniu studiów. W przyszłości planowane jest również uruchomienie studiów drugiego stopnia o podobnej specjalności, podczas których będzie można pogłębić kompetencje tłumaczeniowe.

Nie bez znaczenia jest też dla młodych ludzi fakt, że po ukończeniu studiów na kierunku Lingwistyka stosowana i uzupełnieniu edukacji o odpowiednie przedmioty pedagogiczne będą mogli podjąć pracę również jako nauczyciele języka obcego.

Zapraszamy serdecznie!

Informacje można uzyskać po numerem telefonu 661 200 590 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00), a także online:

 

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny

https://www.facebook.com/Lingwistyka-stosowana-Uniwersytet-Rzeszowski-232608827103644/?fref=ts

e-mail: [email protected]