Ponad 9,5 mln złotych dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR

30.10.2018

Projekt Wydziału Biologiczno-Rolniczego, uzyskał w drodze konkursu, finansowanie w ramach programu ministerialnego: Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

 

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Tytuł projektu: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla gospodarki żywnościowej”

Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski – Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego

Termin rozpoczęcia realizacji projektu:   01.01.2019

Termin zakończenia realizacji projektu:  31.12.2022

Dyscypliny, w których wnioskodawca będzie rozwijał potencjał badawczy:
dziedzina nauk rolniczych, dyscypliny: agronomia, technologia żywności i żywienia.

Przyznana kwota ogółem: 9 542 500 zł  z tego:

  • w 2019 roku 1 534 500 zł 
  • w 2020 roku 2 975 500 zł  
  • w 2021 roku 2 997 500 zł
  • w 2022 roku 2 035 000 zł

 

W ramach projektu będą prowadzone badania w następujących kierunkach:

  • Analiza środowiskowych uwarunkowań produkcji surowców roślinnych na Podkarpaciu
  • Analiza jakości produktów ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych
  • Analiza jakości surowców pochodzenia roślinnego
  • Analiza jakości surowców pochodzenia zwierzęcego
  • Badania nad modyfikacją procesów wytwarzania i składu w celu zwiększania potencjału biologicznego żywności.

 

Informacja na stronie MNiSW - https://www.gov.pl/web/nauka/pieniadze-dla-regionow-ktore-uczelnie-dostaly-dofinansowanie?fbclid=IwAR3Auv__qHgq7kTaE1FgxNz5d_Qb4JwFa8nC7Dxpil66VqWIEmMmJrgUcX8