Polsko-Amerykańska współpraca i szkolenia ADI-R

05.06.2018

Polsko-Amerykańska współpraca pomiędzy Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego a Department of Psychiatry, University of California, San Francisco (UCSF), STAR Center for ASD & NDDs UCSF, San Francisco, USA

W minionych dwóch tygodniach maja Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego gościł profesora Bryana King, kierownika Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (University of California, San Francisco UCSF) oraz UCSF Benioff Children’s Hospitals w San Francisco, USA, który jednocześnie jest współtwórcą nowych kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu w klasyfikacji DSM-5.

Wizyta prof. Kinga rozpoczęła cykl wspólnych wizyt oraz prac projektowych pomiędzy Pracownią Badań Zaburzeń Neurorozwojowych (kierownik dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz) a Wydziałem Psychiatrii UCSF w San Francisco, USA, które realizowane są w ramach grantu przyznanego Pracowni przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta (grant № P000698) w dziedzinie Ochrony Zdrowia dla projektu o tytule: „Symptomatologia autyzmu
u dziewcząt a ADOS-2”
w ramach zarejestrowanego badania naukowego:

Wpływ rehabilitacji zaburzeń sensorycznych sfery dotyku na poziom endogennej oksytocyny (OT) w kontekście prezentowanych cech autystycznych oraz umiejętności komunikacyjno-społecznych u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – porównanie międzypłciowe”.

Prof. King i dr Rynkiewicz poprowadzili szereg wykładów w Rzeszowie i Gdańsku, które gromadziły rzesze słuchaczy. Wykłady skierowane były do lekarzy, psychologów, pedagogów, studentów medycyny i nauk pokrewnych oraz tych osób, których temat autyzmu (ASD) dotyczy najbardziej a mianowicie rodziców i samych także osób z ASD. Wykłady promowały dobre praktyki i standardy obowiązujące w szkoleniach ADOS-2 i ADI-R oraz w diagnozie i terapii autyzmu. Podczas wspólnej pracy prof. King i dr Rynkiewicz prowadzili także konsultacje pacjentów, analizę zebranego dotychczas materiału badawczego, odwiedzali ośrodki kliniczne i terapeutyczne, które współpracują w projekcie (m.in. Stowarzyszenie SOLIS RADIUS w Rzeszowie oraz ośrodki kliniczne w Gdańsku). Podczas wizyty prof. Kinga na UR odbyło się także szkolenie ADOS-2 prowadzone przez dr Rynkiewicz.

W ramach kolejnych działań i współpracy pomiędzy Wydziałem Medycznym UR a Wydziałem Psychiatrii UCSF w San Francisco, USA wspieranych przez Polsko-Amerykańską Fundację Fulbright w listopadzie 2018 roku odbędzie się na Wydziale Medycznym UR pierwsze w Polsce oficjalne szkolenie ADI-R (Autism Diagnostic Interview - Revised) – zrewidowanej wersji wystandaryzowanego wywiadu klinicznego przeznaczonego do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmem u dzieci, adolescentów oraz osób dorosłych. ADI-R obok ADOS-2 należy do tzw. „złotego standardu” w procesie diagnozy autyzmu.

Szkolenie poprowadzi szkoleniowiec ADI-R, dr Somer Bishop z Child Psychiatry, University of California, San Francisco (UCSF), Department of Psychiatry, STAR Center for ASD & NDDs UCSF, San Francisco, USA. W pierwszym dniu szkolenia będzie mogło bezpłatnie wziąć udział 50 słuchaczy - uczestników. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie płynące z całej Polski tworzona jest aktualnie lista zgłoszeń uczestników wraz z listą rezerwową.

W ramach kolejnych wspólnych aktywności obu ośrodków naukowych w Rzeszowie i San Francisco, prof. Bryan King, dr Somer Bishop i dr Agnieszka Rynkiewicz przygotowują prezentacje wspólnej pracy na XXX Ogólnopolską Konferencję Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, II Międzynarodową Konferencję Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w listopadzie 2018 roku w Krakowie.