Polska i angielska grupa ERG (Earthworm Research Group) – spotkanie na Uniwersytecie Rzeszowskim

20.09.2018

2 września 2018 r. pracownicy i doktoranci skupieni wokół badań nad dżdżownicami (ERG) w Uniwersytecie UCLan w Preston w Anglii (pod kierunkiem dr Kevina Butta) spotkali się z pracownikami Katedry Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, kierowanej przez prof. dr hab. Joannę Kostecką z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W spotkaniu z Dziekanem Wydziału Biologiczno Rolniczego - prof. dr hab. Czesławem Puchalskim, uczestniczyli także zainteresowani studenci- członkowie studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowano program organizowanej wspólnie konferencji. Omówiono także plany dalszej współpracy naukowej między zaprzyjaźnionymi ośrodkami. Organizacja tego typu spotkań jest dobrym przykładem działań mających na celu umiędzynarodowienie Wydziału i Uniwersytetu.

Konferencja naukowa z udziałem gości z Anglii odbyła się w Ustrzykach Górnych, w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Prezentacje ustne i posterowe wiązały się z szeroką problematyką badań prowadzonych w obu ośrodkach uniwersyteckich. Wymieniona konferencja stanowi kontynuację podobnej, odbytej w Anglii na wyspie Rum, w roku 2014.

Spotkanie zorganizowano dzięki pomocy finansowej Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia - dr hab. Wojciecha WALATA, prof. UR oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Marka KOZIOROWSKIEGO. Konferencję współorganizował także Bieszczadzki Park Narodowy.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

 

materiał organizatorów