Pół miliona zł dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych

23.08.2018

Uniwersytet Rzeszowski, 19 lipca 2018 podpisał umowę z NCBiR na realizacje projektu „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych odkrywców”, projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość wsparcia dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach ww. projektu wyniosła 483 272,41 zł, natomiast całkowita wartość projektu 498 219,00 zł.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2018 do grudnia 2019 przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „EKOSKOP”. Beneficjentami projektu będzie 1258 uczniów szkół podstawowych z podkarpacia i okolic.

 

Do głównych założeń projektu należy wspieranie szkół w podnoszeniu u uczniów następujących kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Wymienione założenia realizowane będą w oparciu o 3 moduły działań edukacyjnych:

- moduł robotyki który obejmie kształcenie w zakresie programowania Lego Mindstorm, Scratch, Blockly.

- moduł nauk przyrodniczych który obejmie plenerowe warsztaty z laboratorium bioróżnorodności z mikroskopami i instrumentami badawczymi i warsztaty eksperymentalne z chemii i fizyki oraz ekologii i biologii,

- moduł kreatywnego myślenia który rozbudzi uśpioną siłę kreatywności, pobudzi do współpracy zespołowej, zapraszając uczestników do procesów wymagających kooperacja.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, beneficjent również przewiduje organizację bezpłatnego transportu dla dzieci na zajęcia realizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Rekrutacja do projektu odbywać będzie się już od września poprzez zapisy na stronie internatowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej Uniwersytet Rzeszowskiego.

 

Koordynator merytoryczny projektu – Tomasz Warchoł – [email protected]