Początki chrześcijaństwa i państwa polskiego na podstawie średniowiecznych źródeł niemieckich

05.12.2016

Dyrekcja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ma zaszczyt zaprosić na trzeci i ostatni wykład z serii 1050-lecie Chrztu Polski. Wykład pt. "Początki chrześcijaństwa i państwa polskiego na podstawie średniowiecznych źródeł niemieckich” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński z Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Zapraszamy w dniu 12.12.2016 r. o godz. 12.00 do Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, sala 13.