Piotr Olechowski, doktorant historii UR wyróżniony w Konkursie im. prof. Stanisława Herbsta Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego

13.03.2017

Konkurs im. prof. Stanisława Herbsta na najlepszą pracę magisterską w Polsce z zakresu historii po raz pierwszy zorganizowano w 1973 r. Inicjatywa miała na celu upamiętnienie zmarłego w tym czasie wybitnego historyka dziejów kultury, miast i wojskowości. Przyznawanie nagrody reaktywowano w 2010 r. z inspiracji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie oraz stołecznego Towarzystwa Miłośników Historii. Od tego czasu, co roku nagradzane są trzy prace magisterskie, obronione na polskich uczelniach wyższych. Ich tematyka powinna dotyczyć szeroko rozumianego obszaru zainteresowań patrona. Wyboru dokonuje 17-osobowa komisja, pod przewodnictwem prezesa PTH.

Jak to zazwyczaj bywa w tego typu konkursach, listę laureatów w edycji 2016 r. zdominowali przedstawiciele największych ośrodków badań historycznych. Tradycyjnie już przodowali absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Tamtejsi młodzi historycy zajęli trzy pierwsze miejsca. Jednakże, na najniższym stopniu podium, ex aequo znalazł się także absolwent (a obecnie doktorant) Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr Piotr Olechowski. Jego praca magisterska „Stosunki polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień (1918-1939)” (promotor: dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR) znalazła uznanie w oczach członków komisji konkursowej. Głównym założeniem było ukazanie wzajemnych relacji Polaków i Ukraińców w międzywojennym Lwowie, w oparciu o wszelkiego rodzaju wspomnienia. Wykorzystano zatem zarówno tradycyjne pamiętniki w formie drukowanej, jak również dzienniki, relacje prasowe, oraz zapisane w formacie audio. Korzystanie z zasobów historii mówionej okazało się wielce trafionym posunięciem. Dotąd, mimo znacznego postępu w badaniach nad dziejami międzywojennego Lwowa, nikt nie podjął analizy, dotyczącej wzajemnych relacji jego mieszkańców w oparciu o tego rodzaju źródła. Dlatego też, chcąc udostępnić uzyskane rezultaty szerszemu gronu historyków (i nie tylko), obecnie praca magisterska P. Olechowskiego oczekuje na wydanie w formie monografii książkowej.

Oficjalne wyniki ogłoszono jeszcze w 2016 r. Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się jednak 8 marca 2017 r. w sali im. Joachima Lelewela w siedzibie PTH na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Wszyscy laureaci otrzymali także nagrody pieniężne.

 

Piotr Olechowski jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytetach w Szczecinie i Rzeszowie. W czerwcu 2015 r. z wyróżnieniem uzyskał tytuł magistra. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, „Polacy we Lwowie 1944-1959”, pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Bonusiaka, prof. UR. Jest absolwentem XII Wschodniej Szkoły Zimowej oraz VIII Szkoły Polsko-Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego, skupiających młodych badaczy zajmujących się problematyką Europy Wschodniej. Odbył również staże naukowe na uczelniach ukraińskich: Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki oraz Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. Stypendysta Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie badań naukowych na Ukrainie. Brał także udział w licznych projektach badawczych i ekspedycjach naukowych, m.in. „Strażnicy Narodowej Pamięci”, polegającym na poszukiwaniu nieznanych mogił polskich żołnierzy z września 1939 r. na terenie obecnej Ukrainy. Uczestnik wielu międzynarodowych sympozjów i konferencji naukowych w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim. Publikował m.in. w „Pamięci i Sprawiedliwości”; „Galukopisie” oraz czasopiśmie Narodowej Akademii Nauk Ukrainy „Україна-Польща. Історична спадщина та суспільна свідомість”.