PILNE OGŁOSZENIE - Dział Płac

28.11.2016

PRACOWNICY UBEZPIECZENI

W PZU – SZPITALNYM (SKŁADKA 5,50 ZŁ.)

PROSZENI SĄ O PILNE ZGŁOSZENIE

 

W terminie do 15.12.2016

 

DO DZIAŁU PŁAC POK. 10A

 

Konsekwencją niestawienia się w wyżej wskazanym terminie będzie rozwiązanie w/w umowy ubezpieczenia