Pakiet dla młodych naukowców

24.10.2018

Na spotkaniu z Radą Młodych Naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego, które odbyło się 24 października 2018 r. JM prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił „Pakiet dla młodych naukowców”.

Spotkanie było kolejnym z cyklu w ramach zapowiedzianych przez Pana Rektora działań projakościowych mających na celu usprawnienie prowadzonych w Uniwersytecie Rzeszowskim badań naukowych.

 

Pakiet

dla młodych naukowców

 

Mając na uwadze oraz odpowiadając na postulaty Rady Młodych Naukowców UR przedstawiam niniejszy pakiet zarządzeń i decyzji:

  1. Zarządzenie Rektora UR nr 49/2018 z dnia 24 października 2018 w sprawie  aktywizacji pozyskiwania grantów badawczych.
  2. Zarządzenie Rektora UR nr 50/2018 z dnia 24 października 2018 ustanawiające granty uczelniane na indywidualne zadania badawcze dla młodych pracowników nauki.
  3. Polecenie opracowania przez Komisję Nauki Senatu UR kodeksu etyki pracownika naukowego UR, będącego załącznikiem do stosownej uchwały Senatu UR.
  4. Zwiększenie puli mieszkań dla młodych pracowników nauki poprzez remonty i adaptacje posiadanych zasobów.

Jednocześnie  deklaruję otwartość na kolejne, projakościowe propozycje Rady Młodych Naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek

Rektor

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

zdjęcia - Jadwiga Zydroń