Otwarcie Wystawy IX edycji Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

08.12.2017

W dniu 8 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody w składzie: Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR – przewodniczący, Prof. zw. Stanisław Białogłowicz, dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR, dr hab. Józef Jerzy Kierski, prof. UR, dr Agnieszka Lech-Bińczycka,
dr Krzysztof Pisarek
. Kapituła obejrzała i oceniła trzydzieści dziewięć dyplomów.

Decyzją Kapituły, Nagroda im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku 2017 przyznana zastała Panu Łukaszowi Kuśnierzowi, za magisterską artystyczną pracę dyplomową zrealizowaną w Pracowni Multimedialnej pod kierunkiem
dra Krzysztofa Pisarka.

Dwa równorzędne wyróżnienia zostały przyznane Pani Katarzynie Bąk za magisterską pracę artystyczną zrealizowaną w Pracowni Multimedialnej pod kierunkiem dra Krzysztofa Pisarka,
oraz Pani Patrycji Konieczko za magisterską pracę artystyczną zrealizowaną w Pracowni Grafiki Warsztatowej druku wklęsłego pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Dobosz-Bruchnalskiej, prof. UR.

Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród miało miejsce w dniu 16 listopada
2017 r. o godz. 14.00 w Galerii Wydziału Sztuki UR im. Prof. Włodzimierza Kotkowskiego. Wystawa czynna do 3 grudnia2017 r.