Okresy przejściowe w epoce kamienia - pierwszy wykład z cyklu

22.02.2017

Dyrekcja Instytutu Archeologii zaprasza na pierwszy wykład z serii "Okresy przejściowe w epoce kamienia".

Wykład odbędzie się 24.02.2017 r. o godz. 12.00 w Instytucie Archeologii przy ul. Moniuszki 10

Temat wykładu - "I przyszli ludzie zza Gór Wysokich. Początki neolitu na ziemiach polskich z perspektywy tubylców"

Wykład wygłoszą: prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (UKSW Warszawa) i dr hab. Marek Nowak (UJ).