Ogólnopolska nagroda dla Koła Naukowego z Wydziału Pedagogicznego

01.12.2017

W dniach 17 – 19 listopada 2017 w Warszawie odbył się Interdyscyplinarny Kongres Studenckiego Ruchu Naukowego IKONA 2017 jako pierwsze ogólnokrajowe spotkanie liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów, opiekunów naukowych i przedstawicieli uczelni celem prezentacji najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu od 1 października 2016 do 30 września 2017 roku. W Polsce działa około siedmiu tysięcy kół naukowych. 19 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano nagrody w siódmej edycji konkursu STRUNA (Studenckiego Ruchu Naukowego) pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”. Do finałów tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowano 40 zgłoszeń.

W kategorii najlepsze Koło Naukowe Roku 2017 Koło Naukowe Pedagogów i Pedagogów Specjalnych Uniwersytetu Rzeszowskiego zdobyło trzecią nagrodę.

 

 

Opiekun KNPiPS                                                                                         

Dr hab. Krystyna  Barłóg Prof. UR                                                     

 

Zarząd KNPIPS

Klaudia Sabat-Zabłotni

Dominika Karcz