Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Konkurs Młodych Inżynierów – MECHATRON.

20.03.2018

Wydarzenie naukowe kierowane jest do studentów i doktorantów kierunków technicznych z całej Polski. Celem wydarzenia jest przedstawienie oraz zapoznanie się z pracami i osiągnięciami badawczymi młodych inżynierów z naszego kraju oraz docenieniem ich badań i projektów przy znamienitym gronie ludzi świata nauki i biznesu.

Zwieńczeniem konferencji będzie wydanie monografii, w której zostaną zamieszczone wszystkie artykuły.

Konkurs odbywać się będzie równolegle z konferencją i będą w nim brały udział wszystkie prace z nauk technicznych wykonane przez młodych inżynierów (z informatyki, fizyki technicznej, elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, mechaniki, inż. materiałowej itp.).

Na tegoroczne obchody przyjadą przedstawiciele Studenckiej Rady Koordynacyjnej Studenckich Kół Technicznych z całej Polski.

W związku z tym zachęcamy Państwa do promocji wydarzenia pośród studentów uczelni, w szczególności studentów kierunków technicznych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i konkursu znajdują się na stronie [email protected].

W załączniku zamieszczam materiały do wykorzystania przy promocji wydarzenia na Państwa stronie jak i Facebooku.

Link do wydarzenia - https://www.facebook.com/events/362568087583197/

Link do filmu przedstawiającego miejsce w którym odbędzie się wydarzenie - https://www.facebook.com/URmechatron/videos/426220284501957/