OGŁOSZENIE — wydawanie decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej

01.03.2017

OGŁOSZENIE

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna UR informuje, że w dniu  23.02.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji na którym rozpatrzono:

  • wnioski o przyznanie stypendium Rektora oraz stypendium dla najlepszych doktorantów złożone po  terminie porządkowym tj. 5.10.2016 r.
  • odwołania studentów od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych
    w sprawie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi

 

Decyzje w ww. sprawach będą wydawane

w Dziale Kształcenia, ul. Kopisto 2a, budynek A2, pok. 106

w godz. od 9.00-14.00

w terminie 2 marca – 10 marca 2017 r.