OGŁOSZENIE — odbiór decyzji po posiedzeniu Komisji Stypendialnej UR z dnia 17.01.2017 r.

23.01.2017

Odwoławcza Komisja Stypendialna UR informuje, że w dniu 17.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji na którym rozpatrzono:

  • wnioski o przyznanie stypendium Rektora oraz stypendium dla najlepszych doktorantów złożone po terminie porządkowym tj. 5.10.2016 r.

  • wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawie przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów

  • odwołania studentów od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych
    w sprawie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego oraz zapomogi


 

Decyzje w ww. sprawach będą wydawane

w Dziale Kształcenia, ul. Kopisto 2a, budynek A2, pok. 106

w godz. od 9.00-14.00

w terminie 26 stycznia – 2 lutego 2017 r.