OFICJALNE STANOWISKO REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W SPRAWIE WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI UR

25.10.2017

OFICJALNE STANOWISKO REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO  W SPRAWIE WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI UR

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej plotkami dotyczącymi likwidacji bądź łączenia z innym Wydziałem UR Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z CAŁĄ MOCĄ DEMENTUJĘ te informacje.

 

Żadne działania w tym obszarze NIE SĄ i NIE BĘDĄ podejmowane. Wydział Prawa i Administracji realizuje nieprzerwanie swoją misję, a co za tym idzie wszyscy studenci mogą być spokojni i powinni skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy.

 

Istnienie silnego Wydziału Prawa i Administracji leży w podstawowym interesie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponieważ zarówno prawo, jak i administracja stanowią nader istotne kierunki konstytuujące uniwersyteckość jako taką.

 

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jest działaniem nagannym, godzącym w tak potrzebną teraz jedność naszego środowiska.