Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego

30.01.2018

Nowe studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa funkcjonariusza publicznego

 

 

Organizator: Wydział Prawa i Administracji

 

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób zajmujących się zawodowo prawem karnym skarbowym oraz funkcjonariuszy publicznych pełniących funkcję w instytucjach publicznych, którzy mogą przede wszystkim uzupełnić i pogłębić wiedzę oraz podnieść kwalifikacje zawodowe. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu wyspecjalizowanej dziedziny prawa karnego, jaką jest prawo karne skarbowe, praktykom wymiaru sprawiedliwości
i organów pomocy prawnej, a także funkcjonariuszom państwowym. Z wiedzy zdobytej na tych studiach mogą skorzystać także osoby zajmujące się dziedzinami prawa z pogranicza prawa skarbowego, takimi jak: prawo finansowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, prawo celne, postępowanie karne.

 

 

Termin rekrutacji: do 28 lutego 2018 r.

 

 

Więcej informacji: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/studia-podyplomowe/odpowiedzialnosc-karna-i-karno-skarbowa-funkcjonariusza-publicznego