Oceny PKA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR

12.04.2018

Pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków prowadzonych przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

W roku akademickim 2017/18 Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywne oceny dla następujących kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:

  1. Fizyka na poziomie studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  2. Informatyka na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  3. Inżynieria materiałowa na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  4. Matematyka na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim,
  5. Mechatronika na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym oraz na poziomie studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Akredytacja na wymienionych kierunkach została udzielona na 6 lat, następna ocena programowa planowana jest w roku akademickim 2023/24.