Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?

12.04.2018

Szanowni Państwo!

 

 

Celem Sympozjum i Warsztatów ART & SCIENCE "Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem?" była próba kreatywnego zbliżenia świata biologów molekularnych ze światem artystów-plastyków.

 

Współczesne techniki obrazowania biologicznego stanowią jeden z fundamentów postępu naukowego ostatnich lat. Uzyskiwane obrazy w mikroskopii elektronowej czy w wysokorozdzielczej mikroskopii fluorescencyjnej niosą nie tylko informacje natury ściśle naukowej, ale także prawdopodobnie kreują nowa estetykę - dotychczas nieosiągalną, czy raczej niewidzialną. Czy obrazy mikroskopowe, niedostępne dla "nieuzbrojonego" oka, mogą stanowić nową inspirację dla artystów? Czy wielokolorowe znakowania preparatów komórkowych są tylko wynikiem naukowym, czy mogą stać się również afirmacją piękna świata przyrody? Czy piękno mikroorganizmów wodnych spełnia tajemniczą funkcję dotychczas niepoznaną? Czy spojrzenie artysty na ukryte za fasadą nowoczesnej optyki światy, może być drogą do nowego, głębszego zrozumienia struktury otaczającej nas rzeczywistości?
I czy inspirowany tym wglądem proces twórczy ma szanse bycia translatorem między hermetyczną przestrzenią naukowych kodów i światem zewnętrznym?

 

Spotkanie na Stacji Hydrobiologicznej PAN było próbą odpowiedzi na te pytania. W spotkaniu wzięli udział pracownicy naukowi Instytutu Nenckiego PAN, zaproszeni imiennie malarze z Okręgu Rzeszowskiego ZPAP oraz artyści z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego. Wybór uczestników spotkania nie był przypadkowy. Podkarpacie to jeden z najbardziej aktywnych artystycznie regionów Polski. Olsztyńskie środowisko akademickie to najbliższy i naturalny partner naukowy dla Instytutu Nenckiego PAN - gospodarza Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach. Sympozjum i Warsztaty odbywały się w dniach 17-25 września 2017 r. na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN. Miejsce to także bardzo dobrze wpisało się w idee spotkania naukowców i artystów. Laboratoria Stacji od lat służą molekularnym badaniom mikroorganizmów wodnych. Stąd część prezentacji dla uczestników odbyła się z wykorzystaniem sprzętu mikroskopowego i próbek wody z Jeziora Mikołajskiego.

 
Dziękujemy za wsparcie Sympozjum i Warsztatów ART& SCIENCE współorganizatorom: Polskiemu Towarzystwu Biochemicznemu, firmie Olympus Polska oraz Związkowi Polskich Artystów Plastyków - Okręg Rzeszowski. Celem Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN jest nie tylko prowadzenie ważnych badań naukowych, uczestnictwo w edukacji uniwersyteckiej czy promocja nauki dla dzieci i młodzieży. Miejsce to służy także szeroko rozumianym działaniom kreatywnym w nauce i kulturze. Mamy nadzieję, ze przeprowadzone Sympozjum i Warsztaty ART & SCIENCE wpisują się dobrze w tak rozumianą, ambitną wizję funkcjonowania Instytutu Nenckiego na stulecie swojego istnienia.

Wystawa, którą będziemy prezentować w rzeszowskiej galerii Wydziału Sztuki UR jest ostatnią z serii zaplanowanych prezentacji dorobku uczestników naszego wspólnego projektu naukowo–artystycznego, zapraszamy na jej majowy finisaż,
dnia 11.05.2018 roku o godzinie 16.00 do Galerii WS UR - http://www.ur.edu.pl/wydzialy/sztuki/galeria-wydzialu-sztuki-uniwersytetu-rzeszowskiego-im-wlodzimierza-kotkowskiego

W imieniu organizatorów
 Anna Drońska, Wydział Sztuki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego
Marek Adam Olszyński, Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN
Piotr Woroniec Jr – prezes ORz ZPAP