Oblicza współczesnej przestępczości: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

05.12.2017

4 grudnia 2017 r. w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.: „Oblicza współczesnej przestępczości: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu”,

Organizatorami Konferencji były: Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (funkcję opiekuna pracowni pełni Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR) oraz Koło Naukowe Kryminologii, Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencję otworzył prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Wojciech Walat, prof. UR. Słowo wstępne wygłosiła Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Elżbieta Feret , prof. UR oraz prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Studenckich Wydziału Prawa i Administracji dr Dorota Semków.

Gościem specjalnym konferencji był Pan Prokurator, doktor nauk prawnych Józef Gurgul, który pełnił funkcję oskarżyciela w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa, w tym m.in. w sprawie Zdzisława Marchwickiego znanego jako „Wampira z Zagłębia”. 

Po wygłoszonych przez Pana Prokuratora dra Józefa Gurgula oraz Pana Profesora zw. dra hab.  Stanisława Pieprznego (Kierownika Zakładu Prawa Policyjnego Wydziału Prawa i Administracji UR) wykładów inaugurujących Konferencję, prelegenci przystąpiły do przedstawienia referatów w pierwszym panelu naukowym, któremu przewodniczyła Pani Profesor zw. dr hab. Elżbieta Ura (Kierownik Katedry Prawa Publicznego UR). Referenci prezentowali swoje stanowiska w kilku sesjach eksperckich, studencko-doktoranckich oraz w panelach międzynarodowych. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, jej uczestnikami byli teoretycy oraz praktycy prawa,  kryminalistycy, kryminolodzy  oraz przedstawiciele środowiska medyków, biotechnologów oraz biologów.

Wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli 10 krajowych ośrodków akademickich oraz 4 ośrodków zagranicznych rozpoczyna cykl spotkań naukowych, których tematyka oscyluje wokół szeroko rozumianej tematyki przestępczości. 

 

Zdjęcia z wydarzenia – Michał Święcicki/UR oraz organizatorzy

Relacja video – patron medialny – TVP Rzeszów dostępna pod adresem - http://rzeszow.tvp.pl/35075629/oblicza-wspolczesnej-przestepczosci-konferencja-kryminologow