NZS Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na studencką debatę „Migracje. Szanse czy zagrożenia?”, która odbędzie się 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 12.30 w Sali Senatu Uniwersytet Rzeszowski w B

09.01.2017

W debacie wezmą udział przedstawiciele kół naukowych aktywnie działających na uczelni:
Koło Naukowe Politologów UR
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
-  Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii UR

Moderatorem debaty będzie dr hab. prof. UR Krzysztof Żarna, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych i praw człowieka.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytet Rzeszowski, prof. S. Czopek.