Nowy kierunek na Wydziale Ekonomii UR

09.11.2017

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ.

Studia na nowym kierunku zostaną uruchomione od 1 października 2018 r.