NOWOCZESNA EDUKACJA BEZ GRANIC OTWIERA OBSZARY WIEJSKIE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

25.09.2017

Partner wiodący projektu Stowarzyszenie na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej wraz z partnerami projektu: Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim w Rzeszowie, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję w ramach projektu współpracy transgranicznej „NOWOCZESNA EDUKACJA BEZ GRANIC OTWIERA OBSZARY WIEJSKIE NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ“, wspieranego przez program INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020. Konferencja odbędzie się dnia 6. października 2017 w Rzeszowie (PL).

Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom potencjału terenów pogranicza dla rozwoju turystyki wiejskiej, wskazanie na możliwości, ale też problemy związane z rozwojem turystyki wiejskiej na przedsiębiorczość i, co nie mniej ważne, przedstawienie projektu współpracy „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość".

 

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.