Nowi Profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego

13.06.2018

13 czerwca 2018 r. kolejni pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymali z rąk Jego Magnificencji prof. dra hab. Sylwestra Czopka, Rektora UR nominacje na stanowisko profesora UR.

 

Pięcioro nowych Profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego to:

 

1. dr hab. Artur Czapiga, prof. UR – Wydział Filologiczny

2. dr hab. David Aebisher, prof. UR – Wydział Medyczny

3. dr hab. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR – Wydział Medyczny

4. dr hab. Monika Binkowska-Bury, prof. UR – Wydział Medyczny

5. dr hab. Justyna Drzał-Grabiec, prof. UR – Wydział Medyczny

 

Serdeczne gratulacje!

 

Zdjęcia – Jadwiga Zydroń