Nowi profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego

17.04.2018

17 kwietnia 2018 r. w gabinecie Rektora UR, prof. Sylwestra Czopka kolejni pracownicy naukowo-dydaktyczni odebrali nominacje na stanowisko profesora UR, co związane jest z uzyskaniem przez nich stopnia doktora habilitowanego.

 

Serdeczne gratulacje dla:

 

1. dra hab. Pawła Bińczyckiego z Wydziału Sztuki

2. dr hab. Joanny Janowskiej-Augustyn z Wydziału Sztuki

3. dra hab. Łukasza Cywickiego z Wydziału Sztuki

4. dr hab. Anny Lewińskiej z Wydziału Biotechnologii