Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application

29.05.2018

W dniach 15-18 maja na Uniwersytecie Rzeszowskim odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application” organizowana przez Profesora Andrzeja Sybirnego, przedsięwzięcie organizowane było przy współudziale Wydziału Biologiczno-Rolniczego oraz Wydziału Biotechnologii . W konferencji wzięło udział okolo 150 osób z 34 krajów Ameryki Północnej, Południowej, Europy, Azji oraz Afryki. Uczestnicy reprezentowali tak dalekie kraje jak Chile, Brazylia, Republika Afryki Południowej, Tajlandia, Indie, Meksyk, Korea Południowa, Japonia. Wzięli w niej udział najlepsi naukowcy w dziedzinie badań nad drożdżami niekonwencjonalnymi, wśród nich obecni byli Prezydent Międzynarodowej Komisji Drożdżowej, prof. Hiroshi Takagi (Japonia) oraz Wice Prezydent Komisji Prof. Charles Abbas (USA). Wśród uczestników konferencji znaleźli się również przedstawiciele różnych polskich placówek naukowych z Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia oraz Przemyśla. Na konferencji rozpatrywano zagadnienia dotyczące biologii komórki drożdży oraz biotechnologii tych organizmów dla otrzymania biopaliw, chemikaliów, białek, a także etanolu paliwowego. Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich badań, dzielili się odkryciami nowych nieznanych dotychczas gatunków drożdży, wśród których mogą być organizmy o znaczeniu biotechnologicznym. Omawiano także opracowywanie nowych metod badań drożdży, a także ich wykorzystywania do celów analitycznych. Konferencję uświetnił występ uniwersyteckiego zespołu Pieśni i Tańca „Resovia Saltans”, jakiemu organizatorzy składają najserdeczniejsze podziękowania za możliwość przedstawienia polskiego folkloru uczestnikom konferencji. Konferencja spotkała się z duża aprobatą uczestników, jacy bardzo wysoko ocenili poziom naukowy oraz kulturalny konferencji. Oprócz obrad naukowych mieli oni okazję zapoznać się z historią  Rzeszowa podczas wycieczki po mieście, a także odwiedzić wspaniały Zamek w Dubiecku, w którym odbywał się bankiet.

Organizatorzy pragną również złożyć serdeczne podziękowania Studentom Wydziału Biologiczno-Rolniczego oraz Wydziału Biotechnologii, jakich pomoc była nieoceniona w trakcie trwania konferencji.

Skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego:

Prof. Andriy Sibirny, Polska/Ukraina

Prof. Charles Abbas, USA

Prof. Rinji Akada, Japonia

Prof. Pietro Buzzini, Włochy

Prof. Thomas Jeffries, USA

Dr H.A. Kang, Korea Południowa

Prof. Diego Libkind, Argentyna

Prof. Diethard Mattanovich, Austria

Prof. Jean-Mark Nicaud, Francja

Prof. Volkmar Passoth, Szwecja

Prof. Richard Rachubinski, Kanada

Prof. Hiroshi Takagi, Japonia

Prof. Johan Thevelein, Belgia

 

Lokalny Komitet Organizacyjny:

Prof. Andriy Sibirny, Rzeszów – Przewodniczący Komitetu

Prof. Czesław Puchalski, Rzeszów, Polska

Prof. Maciej Wnuk, Rzeszów, Polska

Prof. Kostyantyn Dmytruk, Lwów, Ukraina

Prof. Mykhailo Gonchar, Lwów, Ukraina

 

Sekretariat Konferencji:

Dr Justyna Ruchała – Przewodniczący

Dr Dorota Grabek-Lejko

Prof. Anna Lewińska

Dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz

Dr Daniel Broda

Dr Iwona Kata

Mgr Kinga Bil

 

Honorowy Patronat Konferencji:

Prof. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń