Nominacja profesorska dla dra hab. Bartosza Korczowskiego

23.05.2018

9 maja 2018 r. dr hab. Bartosz Korczowski z Wydziału Medycznego naszego uniwersytetu otrzymał od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk medycznych. Serdeczne gratulacje dla Pana Profesora.

 

Bartosz Korczowski

Prof. dr hab.; nauki medyczne. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista w dziedzinach: pediatrii i gastroenterologii; stopień doktora nauk medycznych (1998), stopień doktora habilitowanego (2006). Od 1999 adiunkt, a następnie,  od 2006 prof. nadzw. w Instytucie Fizjoterapii UR. W Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie na Oddziale Pediatrii pełnił kolejno funkcje: asystenta (od 1999), starszego asystenta (od 2000), zastępcy ordynatora (od 2004), ordynatora (od 2008). Jest kierownikiem I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie (od 2015). Od 2012 r. prodziekan ds. nauki Wydziału Medycznego UR. Członek komitetu naukowego „Przeglądu Medycznego”. Recenzent prac dla redakcji czasopism: „Pediatrics”, „European Journal of Pediatrics”, „PLoS one”, „Expert Review of Clinical Pharmacology”, „Pediatrii Polskiej”, „Przeglądu Pediatrycznego”, „Acta Biochimica Polonica”. Od 2009 członek Komisji Bioetycznej UR. Autor 81 prac w recenzowanych czasopismach naukowych i 101 doniesień zjazdowych. Promotor 3 zakończonych przewodów doktorskich oraz 185 prac dyplomowych. Recenzent w 4 przewodach doktorskich. Kierownik specjalizacji 5 lekarzy w dziedzinie pediatrii.