Nominacja do Nagrody Długosza książki pracownika naszej uczelni dr hab. Wioletty Zawitkowskiej.

28.10.2016

Miło nam poinformować, że opublikowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego książka pt. „Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424–1434” autorstwa Wioletty Zawitkowskiej, adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecznej i Nordystyki Starszej w Instytucie Historii UR, została nominowana do prestiżowej Nagrody im. Jana Długosza.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wydarzeniem, które od 1998 roku towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie. Jego celem jest uhonorowanie i nagrodzenie autora najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej humanistyki o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych, wnoszącego istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Zgłaszane do Konkursu dzieła to pozycje wysokiej próby, które dzięki walorom znakomitego języka i przejrzystego stylu mogą trafić nie tylko do wąskiego grona naukowców, ale także do środowisk nieprofesjonalnych czytelników i tym samym stać się tematem szerszej debaty publicznej, przyczyniając się do budowania naszej świadomości historyczno-kulturowej. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego.

Książka Wioletty Zawitkowskiej została wyłoniona przez jury jako jedna z dziesięciu publikacji nominowanych do Nagrody. Autorka omawia w niej w sposób szczegółowy, po raz pierwszy w literaturze przedmiotu, tło czwartego małżeństwa Władysława Jagiełły oraz zabiegi polityczne i prawne czynione w celu uzyskania zgody communitatis polskiej i litewskiej na objęcie po nim tronu przez pierworodnego syna – Władysława III zw. Warneńczykiem. Autorka postanowiła na nowo przyjrzeć się wydarzeniom wiążącym się z walką o tron na tle sytuacji prawnej dynastii, układu sił polskiej elity, stosunków polsko-litewskich, z odniesieniami do roli zakonu krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego. W toku przeprowadzonych badań, z wykorzystaniem nieuwzględnionych dotąd źródeł, poczyniła wiele istotnych ustaleń odnoszących się do wydarzeń z lat 1424-1434, poprzedzających elekcję i koronację Władysława juniora na tron polsko-litewski w lipcu 1434 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27 października 2016 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.