NKN w Uniwersytecie Warszawskim - „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”

31.05.2017

19 i 20 czerwca 2017 roku w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66) odbędzie się konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”, dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie.

Powstało wiele specjalistycznych opracowań krytykujących polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory. Rektor wybrany przez senat jest często zakładnikiem swoich kolegów niezdolnym do wprowadzania zmian uderzających w czyjekolwiek interesy. Eksperci podkreślają zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni. Kiedy jednak zapisy tego rodzaju znalazły się w ogłoszonych pierwszego marca przez trzy zespoły propozycjach, w środowisku akademickim zawrzało.  Przeciwnicy tego rodzaju zmian twierdzą, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją.

Główne pytania, nad którymi zastanawiać się będą uczestnicy konferencji warszawskiej brzmią zatem: Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?
Przedmiotem dyskusji będą też kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Link do formularza rejestracyjnego, program i więcej informacji o konferencji na stronie: https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-warszawa-19-20-06-2017/

 

materiały MNiSW