NKN w Lublinie

28.03.2017

29 marca rozpoczyna się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, poświęcona tym razem tematowi edukacji akademickiej –co się zmieni w kształceniu studentów, ocenie uczelni, etc.

Więcej informacji - https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lublin-29-30-03-2017/

 

Obrady będą transmitowane on line na stronie www.nkn.gov.pl

 

29 marca 2017

10.00–10.15

Oficjalne otwarcie konferencji - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.15–11.00

Wystąpienie programowe - Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.00–11.30

Wystąpienie tematyczne -prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania

12.00–13.15

PANEL I Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich

14.15–15.30

PANEL II Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym

15.30–16.45

PANEL III Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach

 

30 marca 2017

9.00–9.30

Wystąpienie otwierające - prof. dr hab. Aleksander Bobko – sekretarz stanu w MNiSW

Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze

9.30–10.00

Wystąpienie tematyczne - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

Jakość kształcenia - szanse i wyzwania

10.00–11.15

PANEL IV - Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów

11.45–13.00

PANEL V - Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno--gospodarczego