NKN w Łodzi - tym razem poruszone będą kwestie finansowe

24.05.2017

Program transmisji konferencji NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Łódź 25, 26 maja 2017

 

Link do transmisji - www.nkn.gov.pl

 

PROGRAM

 

25.05 czwartek

 

9.30–9.45 Oficjalne otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Rektor Politechniki Łódzkiej

 

9.45–10.30  Wystąpienie programowe

Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

10.30–12.10  Sesja międzynarodowa  Finansowanie szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym

 

12.45–14.15  PANEL I Modele finansowania uczelni publicznych

 

15.30–16.50 PANEL II Parametry finansowania uczelni

 

26.05 piątek

 

9.00–9.30 Wystąpienie otwierające

dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu, MNiSW

 

9:30–10:00  Wystąpienie tematyczne Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej nauki   Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny

 

10.00–11.50  PANEL III Rola finansowania doskonałości

 

11.50–12.50 PANEL IV System stypendiów i kredytów dla studentów

 

(Szczegółowy program konferencji https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lodz-25-26-05-2017/