Niemiecko-Polsko-Ukraiński Kongres energetyczny pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego

18.05.2017
Rozpoczęcie: czwartek, 18 maja godz. 18.00 Aula A0, obrady w piątek 9.30-13.00 Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu  Rzeszowskiego, od 14.30 Budynek A0 sale 52, 74,75 i 177. Szczegółowe informacje w programie.