Niemiecko – Polsko – Ukraiński Kongres Ekologiczny Energia i ochrona klimatu

23.05.2017

W dniach od 18 do 21 maja 2017 roku odbył się w Rzeszowie Niemiecko – Polsko – Ukraiński Kongres Ekologiczny Energia i ochrona klimatu. Uczestnicy kongresu, korzystając z gościny Uniwersytetu Rzeszowskiego obradowali przez trzy dni na temat nowych strategii ekologicznych. Wprowadzeniem do dyskusji był wykład dr. Mieczysława Janowskiego, który przedstawił Stan debaty dotyczący wysiłków na rzecz wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Dr Jolanta Maj, z-ca Dyr. Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska omówiła stan zasobów surowców energetycznych w Polsce. O głównych problemach polityki energetycznej w swoich krajach informowali przedstawiciele Niemiec i Ukrainy, między innymi Dipl.-IngKlemens Jagieniakz EnvidatecHamburg(Efektywność energetyczna a odnawialne źródła energiioraz Viktor Dorodnykh z Uniwersytetu Ługańskiego (Główne problemy i wyzwania energetyczne na Ukrainie).

Program kongresu był tak bogaty, że trudno byłoby wymienić wszystkich referentów i tematy ich wystąpień. Rozmawiano o odnawialnych zasobach energetycznych na poziomie komunalnym, o roli kościołów w procesie ochrony klimatu i środowiska, prezentując praktyczne przykłady z działalności parafii w Polsce, Niemczech, na Ukrainie i Białorusi, informowano o działalności szkół i uniwersytetów. Przedstawiono również podstawy prawne i możliwości finansowania międzynarodowego projektów ekologicznych.

Obrady zakończyły się uchwaleniem apelu na rzecz ochrony klimatu i środowiska, skierowanego do Parlamentów Niemiec, Polski i Ukrainy. Apelowano o większą aktywność naszych społeczeństw, bo Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i pragniemy przekazać ją w dobrym stanie przyszłym pokoleniom. Kongres ekologiczny w Rzeszowie patronatem honorowym objęli Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Jens Kerstan, senator Urzędu do spraw Środowiska i Energii z Hamburga.

Zorganizowanie kongresu było możliwe dzięki wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie oraz Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budowy i Bezpieczeństwa Reaktorów w Berlinie.