Narodowy Kongres Nauki — konferencja podsumowująca

19.01.2017

Narodowy Kongres Nauki

Termin: 19-20 września 2017 r. (wtorek, środa)

Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków


 

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczącej się
na konferencjach programowych. Centralną pozycją na kongresie będzie prezentacja założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poszczególnym obszarom regulowanym przez tę ustawę zostaną poświęcone panele i seminaria. Kongres podejmie kwestię wyróżnienia potencjałów szczególnego rozwoju w polskiej nauce, zajmie się także wykorzystaniem funduszy krajowych i unijnych, służących rozwojowi badań naukowych, współpracy nauki z gospodarką oraz rozwojowi edukacji na poziomie wyższym.

Sesjom kongresu będzie towarzyszyć prezentacja wybitnych osiągnięć badawczych
i wdrożeniowych ostatnich lat, najlepszych praktyk edukacyjnych, przykładów z obszaru zarządzania uczelnią i jednostką badawczą oraz warsztaty transferu dobrych praktyk
z udziałem gości krajowych i zagranicznych. Szansę zaprezentowania uzyskają wyróżniające się startupy akademickie i jednostki organizacyjne uczelni szczególnie intensywnie współpracujące na zasadach komercyjnych z gospodarką lub administracją publiczną.