Nagroda im. ks. Stanisława Musiała 2017: Znamy nazwiska laureatów

17.02.2017

Pisarka Bella Szwarcman-Czarnota i historyk prof. Wacław Wierzbieniec to tegoroczni laureaci Nagrody im. księdza Stanisława Musiała, która jest przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego. O wyborze nagrodzonych decyduje kapituła, której przewodniczy rektor UJ, a zasiadają w niej przedstawiciele głównych krakowskich instytucji i środowisk, w tym żydowskiej i chrześcijańskiej społeczności Krakowa.

Bella Szwarcman-Czarnota, nagrodzona za twórczość w duchu dialogu, jest pisarką, tłumaczką i publicystką. Ma w swoim dorobku imponującą liczbę tłumaczeń, dzięki którym polscy czytelnicy mogli zapoznać się z twórczością żydowskich autorów. To m.in. wspomnienia Jechiela Rajchmana "Ocalałem z Treblinki", "Rabin bez głowy i inne opowieści z Chełma" Menachema Kipnisa czy "Żydowskie bajki z Czerniowców" Eliezera Sztejnbarga. Własna twórczość Belli Szwarcman-Czarnoty koncentruje się wokół tematyki dotyczącej kobiet w judaizmie, stanowiąc istotny głos wobec dominującej, "męskiej" interpretacji Tory. Jedna z książek poświęconych tej tematyce, "Księga kobiet - kobiety Księgi", ukazała się w katolickim wydawnictwie, a wcześniej w formie bloga na katolickim portalu, dając odbiorcom wyjątkową okazję do zapoznania się z bogactwem żydowskiej kultury.

Prof. Wacław Wierzbieniec, którego doceniono za działalność społeczną, jest historykiem, wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorem licznych książek oraz artykułów dotyczących historii i kultury Żydów w XIX i XX wieku. Swoje zainteresowania naukowe łączy z ogromnym zaangażowaniem w promowanie dobrych relacji polsko-żydowskich. Zainicjowane przez niego w Rzeszowie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu są już teraz organizowane w 23 miejscowościach na Podkarpaciu. Prof. W. Wierzbieniec był też współorganizatorem licznych wydarzeń upamiętniających dziedzictwo żydowskie na Podkarpaciu. Jego działania dały impuls, dzięki któremu wiele nowych osób angażuje się w działalność na rzecz spraw polsko-żydowskich.

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała - fundowana przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydenta Miasta Krakowa oraz krakowską Gminę Wyznaniową Żydowską - przyznawana jest w dwóch kategoriach: za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej oraz za działalność społeczną na rzecz tego dialogu i współpracy.

Patron nagrody ks. Stanisław Musiał był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii. Od 1981 roku był redaktorem "Tygodnika Powszechnego", a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Wprost", "Polin", "Midraszu" i "Życiu Duchowym". Był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu "Czarne jest czarne" oraz laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Po jego śmierci z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

Nagroda została ustanowiona w 2008 roku przez krakowski Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". W ubiegłych latach jej laureatami byli: Jan Błoński, Miasto i Gmina Chmielnik, Joanna Tokarska-Bakir, Bogdan Białek, Bożena i Jerzy Wyrozumscy, Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, Anna Lebet-Minakowska, ks. Manfred Deselaers, Stefan Wilkanowicz, nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza, prof. Stanisław Krajewski, Mirosław Skrzypczyk, ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Zofia Radzikowska a przed rokiem profesorowie Jan Małecki i Aleksander Skotnicki.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 3 marca o godzinie 12.00 w auli Collegium Novum. Dzień wcześniej o godz. 18.00 w kościele św. Barbary w Krakowie zostanie odprawiona msza w intencji śp. ks. Stanisława Musiała.

 

informacja pochodzi ze strony UJ - link