„MUSICA GALICIANA” pt. Kobiety w kulturze muzycznej Galicji

23.05.2017

WYDZIAŁ  MUZYKI

UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO

serdecznie zaprasza do udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„MUSICA   GALICIANA”

pt. Kobiety w kulturze muzycznej Galicji

Rzeszów, 16-17 listopada 2017 r.

 

Tematyka konferencji związana jest z zagadnieniami dotyczącymi różnorodnych form uczestnictwa kobiet w kulturze muzycznej Galicji. Udział kobiet w życiu muzycznym nie ograniczał się do roli odbiorców muzyki i inspiratorek kompozycji muzycznych, czy też działań wspierających różne inicjatywy i projekty muzycznych instytucji. Kobiety były aktywne jako koncertujące artystki – solistki, kameralistki i dyrygentki – oraz kompozytorki, angażowały się również w pracę pedagogiczną, organizacyjną i społeczną w dziedzinie muzyki, a ich artystyczna działalność przekraczała obowiązujące ówcześnie konwencje obyczajowe. Wzrost aktywności kobiet na nowych polach życia muzycznego w Galicji, m.in. w dziedzinie popularyzacji i krytyki muzycznej, nastąpił w latach 20. i 30. XX wieku wraz z postępującym procesem ich emancypacji i uzyskaniem przez nie szerszego dostępu do wykształcenia muzycznego.

Kwestia uczestnictwa kobiet w życiu muzycznym Lwowa i innych miast galicyjskich była wielokrotnie podejmowana przez badaczy dziejów kultury muzycznej, wymaga jednak pogłębionych studiów nad dokonaniami i rolą kobiet w rozwoju życia muzycznego Galicji, szczególnie w kontekście ich ówczesnej sytuacji społecznej. Organizatorzy konferencji proponują, aby zakres rozważań obejmował Galicję nie tylko w określonej wyraźnie przestrzeni historycznej (1772-1918), ale także w latach międzywojennych, tj. w okresie radykalnych zmian w położeniu społecznym Polek.

Miejsce konferencji:

Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego 83, 35-083 Rzeszów.

Informacje organizacyjne:

Zgłaszanie propozycji wystąpień wraz z abstraktem (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 15 października 2017 r. na adres:

[email protected]

 

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje: publikację artykułów, materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiad. Uczestnicy ponoszą koszty związane z dojazdem
i noclegiem. Organizatorzy służą pomocą w zakresie rezerwacji noclegów.

Opłatę uczestnictwa należy przesłać w terminie do dnia 31 października 2017 r. na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Bank Handlowy w Warszawie
04 1030 1999 7896 0000 0170 0025

z dopiskiem: ,,MUSICA GALICIANA", opłata konferencyjna za - imię i nazwisko.

Dla wpłat zagranicznych należy podać:

SWIFT: CITIPLPX

 

Szczegóły organizacyjne zostaną przesłane do dnia 8 listopada 2017 r.

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego w szesnastym tomie serii wydawniczej ,,Musica Galiciana”.

 

Harmonogram:

do 15 października 2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu wystąpienia,

do 31 października 2017 r. – uiszczanie opłaty konferencyjnej,

­- do 8 listopada 2017 r. – przesłanie przez organizatorów szczegółowego planu konferencji,

16-17 listopada 2017 r. – konferencja,

do 28 lutego 2018 r. – nadsyłanie tekstów do publikacji.

 

 

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Grzegorz Oliwa

Dr hab. prof. UR Olga Popowicz

Dr Kinga Fink

Dr Marzena Lubowiecka

Dr Ewa Nidecka