Miejsce Rady Szkolnej Krajowej w kształtowaniu ustroju szkolnego w latach 1868 – 1921

24.01.2018

23.01.2018 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja nt. „Miejsce Rady Szkolnej Krajowej w kształtowaniu ustroju szkolnego w latach 1868 – 1921” zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem konferencji było upamiętnienie 150. rocznicy powstania Rady Szkolnej Krajowej oraz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród prelegentów byli mgr Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, dr Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, prof. Czesław Kłak z WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, prof. Roman Pelczar i prof. Edmund Juśko z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, prof. Wojciech Walat, dr Tomasz Warzocha, dr Elżbieta Dolata z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr Tadeusz Ochenduszko z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby zainteresowane historią regionalną.