Miejsca Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej we współczesnej Europie

20.11.2017

Pracownicy Zakładu Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Wydziału Socjologiczno-Historycznego dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR oraz dr Mira Malczyńska-Biały wzięli udział w seminarium naukowym dotyczącym miejsca Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej we współczesnej Europie. Równocześnie w/w pracownicy odbyli spotkania ws. podpisania umów pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Paneuropean University w Bratysławie dotyczących współpracy w ramach programu Erasmus+ oraz współpracy w dziedzinie B+R, spotykając się z dziekanem Wydziału Massmediów prof. Ivetą Radičovą (byłą premier Republiki Słowackiej). Wydział Massmediów obchodził dziesiątą rocznicę powstania i podczas tej uroczystości obecny był Prezydent Republiki Słowackiej Andrej Kiska.