Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Galicji”

29.05.2017

Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inne polskie i zagraniczne jednostki uniwersyteckie, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Żydzi w Galicji”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Konferencja ta ma służyć prezentacji aktualnych badań dotyczących Żydów na terenie Galicji i ich dziedzictwa. Zakresem rozważań zamierzamy objąć nie tylko Galicję w latach 1772-1918, ale także okres sprzed rozbioru Polski, jak również czasy II Rzeczypospolitej, II wojny światowej i okres powojenny – aż po współczesność. Mamy nadzieję, że taki zakres chronologiczny pozwoli na szersze ukazanie wielu kwestii.

 

PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAM

 

8.06 2017 – I DZIEŃ KONFERENCJI/ 1st day of the conference

9.00-14.00 – Boguchwała, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Tkaczowa 146

14:00-19:40 –Ratusz/ Rzeszów City Hall, Rynek 1

 

9.00-10.00 – otwarcie konferencji/opening session

9.00-9.30 –  powitanie uczestników/ opening and welcome

9.30-10.00 - Dr Uriel Gellman (Bar-Ilan University), The Development of Hasidism in Galicia (1772-1825): Geography and Ideology

10.00-11.00

ŻYCIE POLITYCZNE
POLITICS

VARIA

 

Mgr Justyna Kasińska

Jagiellonian University

 

Udział Żydów galicyjskich w wyborach do Rady Państwa w 1873 r. w świetle materiałów prasowych

 

Dr Grzegorz Wnętrzak

War Studies University, Warsaw

 

Społeczność żydowska Małopolski
w wyborach do parlamentu polskiego na tle mapy wyborczej województwa krakowskiego w latach 1922-1930

Mgr Beata Wasser

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

 

Od galicyjskich Żydów w literaturze niemieckojęzycznej do wspomnień Niemców galicyjskich. Kulturowa reinterpretacja galicyjskich obrazów

 

Dr doc. Andriy Klish

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

 

Jewish issue in the activities of representatives of Ukrainian social-christian movement of Galicia (late 19 - early 20 century)

 

11:10-13:10

ŻYCIE RELIGIJNE
RELIGION

ŻYCIE GOSPODARCZE
ECONOMY

 

Dr Piotr Majdanik

Independent scholar

 

Minchat chinuch Josefa Babada
z Tarnopola – arcydzieło galicyjskiej halachy

 

Prof. dr hab. Nadija Skotna

Dr Jurij Vovk

The Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobycz

 

Kapitał żydowski w życiu gospodarczym i finansowym „Kalifornii Galicyjskiej” (2 poł. XIX – pocz. XX w.)

 

 

Dr Alicja Maślak-Maciejewska

Jagiellonian University

 

Judaizm postępowy w Galicji: o źródłach poglądów religijnych krakowskiego środowiska postępowego

 

Mgr Katarzyna Gudzik

University of Rzeszów

 

Losy rabinów galicyjskich w okresie Holocaustu – na przykładzie Aarona Lewina

 

Dr Joachim Popek

Polish Historical Society, Rzeszów

 

Żydzi w gospodarce dworskiej Żdzisława hr. Tyszkiewicza z Weryni w drugiej połowie XIX wieku

 

Dr doc. Ivanna Luczakiwska

The Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobycz

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza ludności żydowskiej w Galicji Wschodniej (w latach 1918-1939)

 

Dr Torsten Lorenz

Freie Universität Berlin

 

Antysemityzm w spółdzielczości: przypadek Galicji i „Małopolski wschodniej” pod rządami austriackimi i polskimi.

 

13:10-14:00 lunch i przejazd do rzeszowskiego Ratusza/ lunch and transfer to Rzeszów City Hall

14:00-15:00 – sesja w Ratuszu/ Session in Rzeszów City Hall

 

W SĄDZIEDZTWIE GALICJI
IN THE NEIGHBORHOOD OF GALICIA

PRASA ŻYDOWSKA
JEWISH PRESS

Prof. Peter Kónya

University of Presov

 

Na granicach Galicji: Żydzi w miastach Górnego Zemplina w XVIII i XIX w.

 

Dr Annamária Kónya

University of Presov

 

Żydzi na ewangelickim kolegium
w Preszowie w XIX w.

Dr Agnieszka Friedrich

University of Gdańsk

 

Reakcja prasy polskiej na zapis barona Maurice’a de Hirscha na szkolnictwo żydowskie w Galicji

 

Mgr Jolanta Kruszniewska

Jagiellonian University

 

Analiza elementów syjonizmu na łamach lwowskiej „Ojczyzny” (1881-1892)

 

15.00-16.00 sesja w Ratuszu/ Session in Rzeszów City Hall

ŹRÓDŁA I ARCHIWA
ARCHIVES AND SOURCES

IWAN FRANKO

Mgr Agnieszka Skrzypek

Institute of National Remembrance (Rzeszów);University of Rzeszów

 

Źródła do dziejów Żydów w Galicji w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Rzeszowie

 

Dr Maria Vovchko

Ivan Franko National University of Lviv

 

Źródła do dziejów społeczności żydowskiej Galicji w zasobach Działu Rękopisów Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie (archiwa osobowe)

Doc. Svitlana Bila

The Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobycz

 

Iwan Franko i Żydzi: nowoczesny dyskurs historiograficzny

 

Dr Volodymyr Halyk

The Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobycz

 

Drohbyccy prawnicy żydowscy - korespondenci Iwana Franki (na podstawie dwustronnej korespondencji).

 

 

16:10-17:10 – sesja w Ratuszu/ Session in Rzeszów City Hall

STUDENCI ŻYDOWSCY
 JEWISH STUDENTS

VARIA

Dr Anna Jarmuszkiewicz

Polish Academy of Learning

 

Sylwetki naukowe Ireny Lublich i Nelli Marguliesówny z Wydziału Filozoficznego UJ


Dr Przemysław Marcin Żukowski

Jagiellonian University

 

Raz jeszcze kilka refleksji o kwestii studentów żydowskich w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie międzywojennym

Dr Sviatoslav Pacholkiv

Institute for Jewish History in Austria 

 

Jewish Life in the Eastern Galician Triangle, 1860-1939


Dr Tony Kahane

Gesher Galicia

 

Archival records from Galician towns during the period 1939-1943, and what these can teach us about the German occupation and the Holocaust

 

17:20-19:40 – sesja w Ratuszu/ Session in Rzeszów City Hall

SZTUKA ŻYDOWSKA
JEWISH ART

ŻYCIE SPOŁECZNE I GMINNE COMMUNAL LIFE

Mgr Sławomir Pastuszka

Jagiellonian University

 

Podpisy wykonawców i inskrypcje fundacyjne poszczególnych elementów wystrojów malarskich synagog w Krakowie

 

Mgr Lilia Vovk

The Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobycz

 

Artyści żydowscy miasta Drohobycza XIX-początku XX wieku

 

Mgr Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

Jagiellonian University

 

Życie muzyczne społeczności żydowskiej na terenach dawnej Galicji w okresie międzywojennym

 

Dr Kinga Fink

University of Rzeszów

 

Szalitowie – rodzina muzyków z Drohobycza

 

Mgr Mirosław Czarnik

University of Rzeszów

 

Fantazmatyczny charakter postrzegania Żydów w tetralogii galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego

Prof. Leonid Tymoszenko

The Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobycz

 

Bruno Schulz i społeczność żydowska miasta Drohobycza

 

Dr hab. Grzegorz Zamoyski

Rzeszow University of Technology

 

Inwestycje budowlane Gminy Żydowskiej w Rzeszowie od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej

 

Dr Arkadiusz Stanisław Więch

Folk Museum in Kolbuszowa

 

Karczma żydowska w pejzażu prowincji galicyjskiej. Studium przypadku na przykładzie Hadli Kańczuckich

 

Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

Jagiellonian University

 

Żydowska opieka medyczna we Lwowie w okresie międzywojennym

 

Mgr Jacek Marian Hołub

University of Rzeszów

 

Obraz społeczności  żydowskiej
w Jarosławiu w okresie 1918-1939. Zagadnienia narodowościowe i wyznaniowe

 

9.06. 2017 – II DZIEŃ KONFERENCJI/2nd day of the conference

Boguchwała, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Tkaczowa 146

 

8:50-10:15

SESJA PO HEBRAJSKU
SESSION IN HEBREW

VARIA – PO GALICJI
VARIA – AFTER GALICIA

Abish Shor

Ad Hena Institute

 

The links between the Partition of Poland, the Hasidic Movement in its Early Stages and the Hasidic Waves of Immigration to the Holy Land between 1764-1795

 

Zvi Lehrer

Ad Hena Institute

 

Prominent Galician Rabbis and their Dynamics with Diverse Jewish Crowd

Prof. Łukasz Tomasz Sroka

Pedagogical University of Cracow

 

Żydzi z Galicji w Izraelu. Źródła, metody i  wyzwania badawcze

 

Dr hab. Michał Galas

Jagiellonian University

 

Galicja w twórczości Mordechaja Ardona (1896-1992)

 

Mgr Marcin Bryła

University of Rzeszów

 

Ludność żydowska z terenu byłej Galicji, która uległa eksterminacji
w nazistowskim obozie w Szebniach
w latach 1943-1944

 

10:30-12:30

LITERATURA
 LITTERATURE

ŻYCIE GMINNE, SPOŁECZNE
COMMUNAL LIFE

Prof. Nitza Davidovitch

Ariel University

 

From Galicia to Israel: Jerusalem –
the Heart of the Jewish People in Poetry and Song through the Ages

 

Prof. Wacław Wierzbieniec

University of Rzeszów

 

Formy działalności żydowskiej gminy wyznaniowej we Lwowie w okresie autonomii Galicji – czy charakterystyczne dla wielkomiejskich skupisk ludności żydowskiej?

 

Mgr Dominka Rank

Ukrainian Catholic University

 

Construction of autobiographical memory in the context of identity crisis: the image of Brody in the work of Joseph Roth

 

Mgr Małka Shacham Doron

Ben-Gurion University in the Negev

 

What are Polish roots for a Jewish Israeli born girl?

 

===================================

 

Dr Hanna Kozińska-Witt

Jagiellonian University

 

Miłosierdzie gminy: krakowskie subwencje samorządowe dla instytucji żydowskich
w okresie galicyjskim

 

Doc. Mykola Haliv

The Ivan Franko State Pedagogical University in Drohobycz

 

Education of Jews in Drohobych and Boryslav (the end of 18th-beginning of the 20th century)

 

Mgr Anna Dawidowicz

Jagiellonian University

 

Kuratorium Perla w Tarnopolu. Działalność fundacji Józefa Perla na przełomie XIX i XX wieku.

 

 

Prof. Jacques D. Barth

University of Southern California;
Leiden University

 

Dr Maria van Beurden Cahn

Institute for War, Holocaust and Genocidestudies, Amsterdam

 

TREEGENES: the Legacy of Jeremias Barth,
a Jewish Son of Rzeszow

 

12:45-13.45

PRZED 1772
 BEFORE 1772

ŹRÓDŁA I ARCHIWA II
ARCHIVES AND SOURCES II

Dr Grzegorz Wrona

Marie Curie-Skłodowska University

 

Żydzi przed sądem zamkowym ekonomii samborskiej w końcu XVII i I połowie XVIII wieku.

 

Mgr Jacek Drozd

Przemyśl Friends of Science Society

 

Z genezy stosunków żydowsko-ukraińskich
w Galicji. Żydzi a hetmani kozaccy w drugiej połowie XVII wieku

 

Mgr Ewa Trojanowska

University of Rzeszów

 

Baza źródłowa i opracowania naukowe do dziejów Żydów powiatu rzeszowskiego
w latach 1918-1945

 

Mgr Natalia Mazur

University of Rzeszów

 

Baza źródłowa i opracowania naukowe do dziejów Żydów powiatu jarosławieckiego
w latach 1918-1945

 

13:45-14.30 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI/ CLOSING SESSION

 

Program w formacie PDF do pobrania poniżej