Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich.

14.10.2016

Konferencja z udziałem poetki.

Data: 24-25 października 2016 roku.

Konferencję poprzedzi wieczór autorski.

Organizatorami są Instytut Filologii Polskiej UR, Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Pracownia Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Historii  Literatury Polskiej XX Wieku.