Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Musica Galiciana”

27.11.2017

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Musica Galiciana”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Musica Galiciana” zatytułowana Kobiety w kulturze muzycznej Galicji. Organizatorami konferencji byli: prof. dr hab. Grzegorz Oliwa, dr hab. prof. UR Olga Popowicz, dr Kinga Fink, dr Marzena Lubowiecka i dr Ewa Nidecka, wykładowcy Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy kontynuują spotkania naukowców zapoczątkowane w 1995 roku przez prof. dr. Leszka Mazepę,  zmarłego w sierpniu ubiegłego roku badacza dziejów kultury muzycznej Galicji.

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia dotyczące dokonań i roli kobiet – pianistek i nauczycielek, śpiewaczek i aktorek, chórmistrzyń i dyrygentek, kompozytorek i autorek rozpraw o muzyce oraz propagatorek muzyki i jej miłośniczek – w rozwoju życia muzycznego Lwowa i innych miast galicyjskich. Celem uzyskania jak najpełniejszego oglądu tych zagadnień było przyjęcie szerszych ram chronologicznych prowadzonych rozważań, nie tylko w określonej wyraźnie przestrzeni historycznej (1772-1918), ale także w latach międzywojennych, tj. w okresie radykalnych zmian w położeniu społecznym Polek.

W dwudniowej konferencji, którą otworzył Dziekan Wydziału Muzyki UR dr hab. prof. UR Mirosław Dymon, udział wzięli pracownicy naukowi z  Polski (Warszawa, Kraków, Rzeszów) i Ukrainy (Lwów, Iwano-Frankowsk, Drohobycz, Równe). Do grona słuchaczy należeli Pracownicy i Studenci Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas pięciu sesji plenarnych swoje referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Luba Kijanowska (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki), prof. dr Hanna Karaś, prof. dr hab. Violetta Dutczak i mgr Roman Dzundza z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, dr Oksana Bobeczko i dr Ołeksandra Nimyłowycz, reprezentujące Państwowy Instytut Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, doc. Michał Użinsky (Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem), dr hab. prof. UMFC Walentyna Węgrzyn-Klisowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz i mgr Sylwia Jakubczyk-Ślęczka z Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sandra Bożek (studentka Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego), jak również pracownicy naukowi Wydziału Muzyki UR – dr Ewa Fedyczkowska, dr Kinga Fink, dr Marzena Lubowiecka, dr Ewa Nidecka, dr Elżbieta Ochwat i dr Jolanta Wąsacz-Krztoń.

Przesłane referaty osób, które z różnych powodów nie mogły wziąć udziału w obradach zostaną opublikowane w szesnastym tomie serii wydawniczej ,,Musica Galiciana”.

Koncert muzyki wokalnej pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu Aleksandra Baczyka zatytułowany Z repertuaru Salomei Kruszelnickiej (przygotowanie i realizacja projektu dr hab. prof. UR Olga Popowicz) stanowił uroczyste zakończenie pierwszego dnia konferencji. Odbył się w sali secesyjnej Ratusza dzięki uprzejmości Dyrekcji Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa – Artura Kondrata i dr Alicji Trzyna. W koncercie wystąpiły studentki klasy śpiewu dr hab. Olgi Popowicz z Akademii Muzycznej w Krakowie: Justyna Bluj (sopran), Paulina Bielarczyk (sopran), Mariana Półtorak (sopran), Magdalena Sowa (sopran), Agata Rumińska (mezzosopran). Wokalistkom towarzyszyła na fortepianie Dominika Peszko, a koncert prowadziła Luba Kyjanowska.

Drugim wydarzeniem artystycznym towarzyszącym konferencji była wystawa Subtelności, zorganizowana przez dr Kingę Fink we współpracy z mgr Kamilą Bednarską. Wystawa prezentowała prace pięciu kobiet życiowo i zawodowo związanych z Rzeszowem, miastem położonym na terenie byłej Galicji. Autorki prac: mgr Kamila Bednarska, dr hab. prof. UR Renata Szyszlak, dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak, dr Magdalena Uchman i mgr Paulina Dębosz są wykładowcami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

                                                                                                                                                                

Materiał organizatorów - Kinga Fink

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń