MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA «Syberia оczami zesłanego dzieckа»

25.04.2017

W dniach 31 marca – 01 kwietnia 2017 roku w Katedrze Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Syberia oczami zesłanego dziecka”, której organizatorem była Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów.

Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Oddziału IPN w Rzeszowie, patronatem medialnym TVP 3 Rzeszów, Katolickiego Radia Via, Polskiego Radia Rzeszów oraz Gazety Codziennej „Nowiny”. 

Wykład inauguracyjny pt. „45 dni po Syberii” wygłosiło dwóch podróżników Wojciech Kubala i Łukasz Błażejowski, którzy przedstawili słuchaczom swoje przeżycia i przygody podczas wyjazdu do północnej Rosji.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością goście: prof. dra hab. Marek Koziorowski – rektor UR, prof. dr hab. Zenon Ożóg – dziekan Wydziału Filologicznego UR, prof. dr hab. Andrzej Bonusiak – dyrektor Instytutu Historii UR, dr Maria Kossakowska-Maras – zastępca kierownika KFR UR, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie.

Prof. dr hab. Andrzej Bonusiak wygłosił referat plenarny na temat: Polacy na Syberii. W imieniu organizatorów konferencję otworzyła dr Jolanta Kur-Kononowicz – opiekun Sekcji Slawistycznej Koła Naunowego Rusycystów.

W ramach konferencji odbyło się również spotkanie z autorką książek pt. „Syberyjskie przygody Chmurki” i „Bezsenność Jutki” Dorotą Combrzyńską-Nogalą, która przedstawiła uczestnikom genezę ich powstania. Naoczni świadkowie zesłania na Syberię podzielili się swoimi przeżyciami z uczestnikami konferencji.

Obrady konferencji zamknęła kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej dr Małgorzata Dziedzic.