MENEDŻER W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

27.06.2017

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na

II edycję studiów podyplomowych

 MENEDŻER W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

 

·         Studia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego: urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracowników instytucji podległych samorządowi terytorialnemu, a także wszystkich zainteresowanych samorządem terytorialnym.

·         Dwa semestry nauki, 168 godzin praktycznych zajęć dotyczących różnych aspektów zarządzania.

·         W programie zajęć m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, realizacja projektów, organizowanie obsługi klienta w samorządzie terytorialnym, zarządzanie finansami publicznymi, budowa wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, polityka antykorupcyjna, stylizacja i elementy etykiety.

·         Tylko doświadczeni praktycy wśród prowadzących zajęcia.

·         Do zapisu wystarczy dyplom studiów I stopnia.

·         Nabór trwa do 29 września 2017 r., początek zajęć październik 2017.

·         Zajęcia odbywać się będą w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden raz w miesiącu.

·         Czesne za studia: 2 700 zł (płatne w dwóch ratach po 1350 zł), zniżka dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego – czesne 2 500 zł.

·         Szczegółowe informacje sprawdź w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego i na

www.politologia.ur.edu.pl – zakładka studia podyplomowe.

·         Kontakt: Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, tel. (17) 872 10 36, dr Paweł Kuca 608 04 04 39.