Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

24.10.2016

UWAGA !!!

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2016 R.

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować swój numer konta w systemie Wirtualna Uczelnia (konto podstawowe)

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

architektura krajobrazu I stopnia (3,5 letnie)

architektura krajobrazu II stopnia (1,5 letnie)

biologia

ochrona środowiska

rolnictwo I stopnia (3,5 letnie)

rolnictwo II stopnia (1,5 letnie)

technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia (3,5 letnie)

technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia (1,5 letnie)

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia (3,5 letnie)

Wydział Ekonomii

ekonomia

Wydział Filologiczny

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

filologia angielska

filologia germańska

filologia rosyjska

filologia polska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

edukacja techniczno-informatyczna I stopnia (3,5 letnie)

fizyka

fizyka techniczna I stopnia (3,5 letnie)

fizyka techniczna II stopnia (1,5 letnie)

informatyka

informatyka I stopnia (3,5 letnie)

informatyka II stopnia (1,5 letnie)

Informatyka i ekonometria I stopnia (3,5) letnie)

inżynieria materiałowa I stopnia (3,5 letnie)

inżynieria materiałowa II stopnia (1,5 letnie)

inżynieria bezpieczeństwa I stopnia (3,5 letnie)

inżynieria produkcji II stopnia (1,5 letnie)

matematyka

mechatronika I stopnia (3,5 letnie)

mechatronika II stopnia (1,5 letnie)

systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia (3,5 letnie)

Wydział Medyczny

dietetyka

elektroradiologia

fizjoterapia

pielęgniarstwo

położnictwo

ratownictwo medyczne

zdrowie publiczne

kierunek lekarski

Wydział Muzyki

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

jazz i muzyka rozrywkowa

Wydział Pedagogiczny

nauki o rodzinie

pedagogika

Wydział Prawa i Administracji

administracja

europeistyka

prawo

Wydział Socjologiczno-Historyczny

archeologia

filozofia

historia

kulturoznawstwo

muzeologia

politologia

praca socjalna

socjologia

turystyka historyczna i kulturowa

Wydział Sztuki

grafika

sztuki wizualne

Wydział Wychowania Fizycznego

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

biotechnologia I stopnia (3,5 letnie)

biotechnologia II stopnia (1,5 letnie)