Listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

25.10.2016

UWAGA !!!

WYPŁATA ŚWIADCZEN POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2016 R.

WAŻNE !!!

W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować swój numer konta w systemie Wirtualna Uczelnia (konto podstawowe)

 

 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

nauki biologiczne I rok

nauki biologiczne II-IV rok

nauki rolnicze I rok

nauki rolnicze II-IV rok

Wydział Filologiczny

językoznawstwo I rok

językoznawstwo II-IV rok

literaturoznawstwo I rok

literaturoznawstwo II-IV rok

Wydział Socjologiczno - Historyczny

archeologia I rok

archeologia II-IV rok

historia I rok

historia II-IV rok

socjologia I rok

socjologia II-IV rok

filozofia I rok

filozofia II-IV rok