Konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji

08.02.2017

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o konkursie na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji organizowanym przez Fundację Rektorów Polskich oraz Pearson Central Europe Sp. z o.o. Poziom 5. PRK plasujący się między technikum (poziom 4) oraz licencjatem/inżynierem (poziom 6) nie ma jeszcze swojej nazwy. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń nazwy dla kwalifikacji pełnej na 5. poziomie PRK, która pozwoli spopularyzować nowy poziom wykształcenia w szeroko rozumianym społeczeństwie.


Konkurs trwa do 7 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 marca 2017 r. w Hotelu Novotel Centrum Warszawie, podczas konferencji Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy.
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wypełni Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.frp.org.pl.