Konferencja on-line pt. „Nowe strategie rozwoju szkolnictwa podstawowego w kontekście integracji europejskiej”

18.05.2018

16.05.2018r. odbyła się naukowo-praktyczna konferencja on-line pt. „Nowe strategie rozwoju szkolnictwa podstawowego w kontekście integracji europejskiej”, zorganizowana przez Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina).

 

Podczas konferencji swoje wystąpienie pt. „Koncepcja architektonicznej przestrzeni edukacyjnej w wymiarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych” wygłosił  dr hab. Wojciech Walat prof. UR

 

Wśród uczestników obecni byli pracownicy Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego (Uniwersytet Rzeszowski) oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze - doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD oraz PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD przebywający na naszej uczelni w ramach programu Erasmus+.

 

Wśród uczestników połączonych za pośrednictwem platformy internetowej znaleźli się ponadto przedstawiciele 11 uczelni, w skład których wchodziły kolejno:

 • Podkarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka (Iwano-Frankiwsk);
 • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ogienka (Kamieniec Podolski);
 • Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.S.Makarenka (Sumy);
 • Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa (Kijów);
 • Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenka (Kijów);
 • Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny (Umań)
 • Mukaczewski Państwowy Uniwersytet (Mukaczewo);
 • Połtawski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G.Korolenka (Poltawa);
 • Równieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (Równe);
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny (Warszawa);
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Chełm).

 

Miejscem realizacji konferencji ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowiła Pracownia Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia na Odległość, zaś koordynatorem techniczno-merytorycznym był mgr inż. Krystian Tuczyński.