Konferencja "Języki specjalistyczne - praktyka i teoria"

14.09.2016

Organizatorzy: Centrum Języków Obcych i Zakład Teorii Tłumaczenia Instytutu Filologii Angielskiej, Uniwersytet Rzeszowski 

Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przedsiębiorstwie, współpracą międzynarodową. Konferencja będzie podzielona na trzy sekcje: dydaktyka języków specjalistycznych, tłumaczenia specjalistyczne, badania lingwistyczne w zakresie języków specjalistycznych. 

Termin: 16-17 września 2016, Rzeszów 

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski 
 Program  i dalsze informacje na stronie:  

http://languages.ur.rzeszow.pl/pl/index.php