Kolejny partner zagraniczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

30.04.2018

30 kwietnia 2018 r. w gabinecie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra Czopka doszło do podpisania umowy o współpracy naukowej pomiędzy UR a Università Degli Studi di Bari Aldo Moro, reprezentowanego przez Rektora, prof. Antonio Felice Uricchio.

 

Nawiązywanie naukowych relacji z ośrodkami zagranicznymi jest ważnym aspektem projakościowej polityki realizowanej przez nasz Uniwersytet ­– mówi prof. Sylwester Czopek. Cieszy nas, że Uniwersytet w Bari dołączył do grona naszych partnerów – dodaje.

 

Podpisane porozumienie zakłada m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych i wymianę pracowników i studentów. Dodatkowe aspekty współpracy dotyczą wymiany doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach oraz  realizacji wspólnych studiów i projektów badawczych.

 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi stanowi istotny element rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pozyskanie kolejnego partnera stwarza nowe możliwości dla pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz daje studentom szansę na zdobywanie bezcennych doświadczeń.

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń