Kolejny partner z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

19.02.2018

19 lutego 2018 r. w biurze Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

 

Ze strony UR porozumienie podpisał prof. Sylwester Czopek, Rektor UR. W imieniu Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie porozumienie sygnował Dyrektor – kom. Grzegorz Skowronek.

Strony porozumienia wyraziły wolę współpracy pomiędzy reprezentowanymi instytucjami dotyczącej realizacji istotnych celów dydaktycznych i naukowych. Jak czytamy w treści porozumienia „Główną ideą wspólnego działania jest łączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej wynikających z zadań realizowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie z procesem dydaktycznym realizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski.”

Uniwersytet zobowiązuje się m.in. do inspirowania tematyki badań naukowych związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania przestępczości ekonomicznej, popularyzowaniem idei edukacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochroną interesów ekonomicznych państwa w środowisku akademickim.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zobowiązuje się m.in. do wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych, udziału w tematycznych spotkaniach m.in. w zakresie konsultacji programów kształcenia oraz współudziału w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów.

„Pozyskiwanie partnerów takich jak Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie jest ważne dla Uniwersytetu, ponieważ dzięki takiej współpracy oferowane studentom wykształcenie jest pełniejsze o aspekt praktyczny oparty na realnym doświadczeniu służb odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo ekonomiczne kraju” mówi prof. Sylwester Czopek, Rektor UR.

„Z naszej strony – dodaje Dyrektor IAS w Rzeszowie, kom. Grzegorz Skowronek – oparcie w instytucji szkolnictwa wyższego pozwala na pełniejszą analizę podejmowanych działań i wyznaczanych celów. Dodatkowym efektem jest możliwość pozyskiwania nowych, dobrze przygotowanych pracowników, którzy odebrali sprofilowane wykształcenie.”

 

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie to kolejny z cennych partnerów Uniwersytetu Rzeszowskiego.